Inschrijfvoorwaarden deelnemers

Samenstelling groepjes

Zowel land- als waterscouts kunnen zich inschrijven, wel moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden (dit zijn de regels van de Landelijke Scouting Wedstrijden):

  • Inschrijven gaat in groepjes van 5-7 personen*.
  • Een deelnemer is op 18 mei 2024 (eerste dag LSW) niet ouder dan 15, en niet jonger dan 11 jaar
  • Voor een evenwichtige verdeling binnen de groepjes mag maximaal de helft van een groepje 15 jaar zijn. Dus in een groepje van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 zijn, voor groepjes van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn. Ook hier geldt de leeftijd op 18 mei 2024.
  • Deelname kost EUR 20,00 per persoon.
  • Er is plek voor maximaal 350 deelnemers.
  • Alle deelnemers dienen lid te zijn van Scouting Nederland (en dus in Scouts Online te zijn ingeschreven).
  • Inschrijven van deelnemers is alleen mogelijk indien er ook leiding van de eigen groep als medewerker wordt ingeschreven die gedurende de hele RSW aanwezig is en in noodgevallen beschikking heeft over eigen vervoer (zie ook de medewerkersvoorwaarden).

* Op deze regel kan een uitzondering gemaakt worden indien het getalsmatig niet mogelijk is om groepjes van 5-7 deelnemers te maken. Dit betekent dat een groep van 8 deelnemers 2 groepjes van 4 mag aanmelden en dat groepen met 9 deelnemers 1 groepje van 4 mag aanmelden. Neem in dit geval vooraf contact op met de organisatie. Let op! De LSW-regels schrijven voor dat een groepje uit minimaal 5 personen bestaat. Indien jouw groepje uit 4 personen bestaat, zal bij plaatsing voor de LSW, dus een extra persoon gezocht moeten worden om ook daar mee te kunnen strijden.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 februari tot en met 28 februari 2024. Let op, een inschrijving is pas definitief als:

  • De betaling is voldaan (zie ook de betalingsvoorwaarden).
  • Alle individuele leden zijn toegevoegd aan de groepsinschrijving. Incomplete inschrijvingen komen automatisch op de wachtlijst.

Tip: zorg ervoor dat je vóór 1 februari jouw groepje(s) compleet hebt, dat maakt de inschrijving in februari een stuk makkelijker.