Aanvraagmogelijkheid bijdrage steunstichting is gestart

De oprichting van de Steunstichting Scouting Regio Hollands Midden is reeds enige tijd een feit. Inmiddels is ook het Steunpunt Zuid-Holland nagenoeg opgeheven en zijn de baten daarvan verdeeld over de zeven regio’s. Het bedrag wat de regio Hollands Midden heeft ontvangen staat op een spaarrekening. Het eerste rendement daarvan is beschikbaar in 2014.

De Regioraad heeft besloten, om reeds voor het jaar 2013 een bedrag van € 2500 voor bijdragen aan activiteiten beschikbaar te stellen. Groepen die gezamenlijk een Scoutingactiviteit organiseren kunnen een verzoek tot bijdrage bij de steunstichting indienen.

Vanaf 14 mei 2013 kunnen aanvragen daarvoor ingediend worden bij het bestuur van de Steunstichting: op deze website, bij Regio Hollands Midden – Steunstichting zijn een aanvraagformulier en het reglement beschikbaar.

Op een aanvraag volgt een ontvangstbevestiging per email. Binnen twee maanden na deze ontvangstbevestiging volgt een beslissing over een eventuele bijdrage.