Belangrijk bericht Regio Welpen Avondspel 2020

Beste deelnemers, medewerkers, ouders en genodigden van het Regio Welpen Avondspel,

Vanwege de nieuwe verspreidingen van het corona virus waarbij meerdere patiënten de bron van besmetting niet duidelijk is, raad Scouting Nederland af de opkomsten tot 31 maart vanwege het vele fysieke contact door te laten gaan en de beslissing van het RIVM en de rijksoverheid om alle bijeenkomsten van meer dan 100 personen af te lassen. Zal helaas het Regio Welpen avondspel 2020 niet doorgaan.

Alle reeds betaalde deelnemer gelden zullen uiterlijk op 21 maart door Regio Hollands Midden teruggestort worden op de rekening waarvandaan deze zijn overgemaakt. Daarnaast vragen wij als er nog niet betaald is voor het Regio Welpen avondspel dit ook niet meer te doen.

Helaas kan het Regio Welpen avondspel ook niet op een later moment doorgang vinden vanwege alle andere regionale evenementen en vakanties. Wij zullen de gemaakte spellen door de groepen en het thema verhaal zoveel als mogelijk verwerken in het Regio Welpen Weekend.

Wat betreft de Welpen activiteiten na 31 maart 2020 zullen wij zodra er vanuit scouting Nederland, de Rijksoverheid en het RIVM meer bekend is informeren. Vooralsnog gaan wij gewoon verder met de voorbereidingen en staan wij als Regio garant voor de gemaakte kosten.

We vragen jullie dit bericht door te sturen naar alle deelnemers van het Regio Welpen avondspel of te verwijzen naar de volgende link https://www.regiohm.nl/belangrijk-bericht-regio-welpen-avondspel-2020/ waarin dit bericht en de mogelijke updates te lezen zullen zijn.

Voor vragen over de welpen activiteiten van Regio Hollands Midden kunt u contact opnemen met Michiel Porte op welpen@regiohm.nl

Zie ook:
https://www.rivm.nl/nieuws/uitbreiding-maatregelen-coronavirus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19#kan-de-wekelijkse-opkomst-doorgaan