Regio helpt groepen financieel

Scoutinggroepen weten het maar al te goed: alles wordt duurder. Niet alleen de kosten voor een kamp, ook de contributie voor Scouting Nederland stijgt. Regio Hollands Midden compenseert de groepen eenmalig. Daarnaast krijgen verenigingen een financieel steuntje in de rug wanneer leiding een training met goed gevolg aflegt.


De kosten voor de regionale invoer van Scouting Academy vallen lager uit dan verwacht. Daarom kan Regio Hollands Midden de groepen financieel helpen. Geert Slegtenhorst, regiopenningmeester: ,,Er blijft in 2011 geld over, wat voor de Scouting Academy bedoeld was. Een deel van dit bedrag wordt gebruikt, om in 2012 de contributiestijging (2,50 euro per lid) te compenseren. Dit is eenmalig, in 2013 zal de contributie wederom stijgen (met 5 euro per lid ten opzichte van 2011). Het resterende ‘overschot’ van 2011 zal te zijner tijd in het RHM Fonds gestort worden.’’ Hiermee doelt Geert op het nog op te richten fonds voor de regio. Groepsoverstijgende evenementen kunnen hieruit een bijdrage krijgen. De opbrengst van het voormalige steunpunt-pand in Den Haag is hiervoor de basis. Het pand staat te koop, maar is nog niet verkocht, vertelt Geert verder.  Wanneer er meer info is, wordt dit weer voorgelegd aan de regioraad.
Naast de eenmalige  financiële bijdrage per jeugdlid wil Regio Hollands Midden vooral het volgen van trainingen bevorderen.  In de regioraad van november is daarom afgesproken, dat de regio in 2011 en 2012 voor de eigen leden de vaste lasten van een training tegen een bedrag van 20 euro per afgelegde training vergoedt. Dit geschiedt op declaratiebasis bij penningmeester@regiohm.nl, met bewijs van het volgen en met succes afronden van de training. Het gaat om de volgende trainingen:
• Bevers: combinatietraining
• Welpen: Start- en Programmatraining, Bivaktraining
• Explorers: Programmatraining, Kamptraining
• Scouts: Basistraining