Extra Regio Raad op 25 juni 2024

Op 25 juni is er een extra Regio Raad om 20.00 uur bij Scouting Norvicus, Van Berckelweg 52 2203LB Noordwijk. Zoals in de vorige raad aangekondigd heeft dit te maken met dat de stemmingsprocedure tijdens de raad in november niet goed verlopen is. We delen hier graag de agenda met jullie. Zien we je daar?

Agenda Regio Raad 25 juni 2024

 1. Opening & vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen 28 mei 2024
 4. Proces besluitvorming regioraad (Artikel 44.1 in het HHR van Scouting Nederland)
  1. Zie artikel 33 en 34 van het Huishoudelijk Regelement van Scouting Nederland, te raadplegen via deze link 
 5. Herstemming verkiezing secretaris
  1. Naomi Engelschman
 6. Proces benoeming lid Landelijke Raad (Artikel 6 in het HHR van Scouting Nederland)
 7. Herstemming korting regiocontributie
 8. Steunstichting
  1. Toelichting Steunstichting
  2. Herstemming Steunstichting beschikbaar budget
 9. Aankondiging activiteiten
  1. Explorer weekend
  2. Regiocafé
 10. Rondvraag
 11. Sluiting