Steunstichting (Regio Fonds)

Groepen die een scoutingactiviteit organiseren en hiervoor op zoek zijn naar extra financiële middelen, kunnen vanaf 14 mei 2013 een aanvraag indienen bij de “Steunstichting Scouting Regio Hollands Midden”.

Steunpuntpand
In voorbije tijden bestond het Steunpunt Zuid-Holland. Dit Steunpunt organiseerde onder meer de trainingen voor zeven samenwerkende regio’s. Het Steunpunt is destijds ontstaan uit de voorlopers van de huidige regio’s en beschikte over een eigen pand in Den Haag. Uiteindelijk hadden de regio’s daarmee een aandeel in het pand.

Met het beëindigen van het Steunpunt is in 2012 het pand verkocht. Een deel van de opbrengst komt toe aan de Regio Hollands Midden.

Steunstichting Scouting Regio Hollands Midden
Om het aandeel van Regio Hollands Midden in het kapitaal van Steunpunt  te beheren, is een aparte steunstichting opgericht. Deze steunstichting heeft tot doel de renteopbrengsten van het kapitaal ter beschikking te stellen voor ondersteuning van Scoutingactiviteiten binnen onze regio.

Voor de Steunstichting geldt, dat het grootste deel van het bestuur tevens bestuurslid van de regio moet zijn en dat er aan de Regioraad verslag uitgebracht wordt. De Regioraad heeft dus zeggenschap in de Steunstichting.

Een aanvraag doen
Groepen die een Scoutingactiviteit organiseren kunnen een verzoek tot bijdrage bij de steunstichting indienen. Het reglement dat hiervoor opgesteld is, vind je hieronder, bij “Downloads”.

Vanaf 14 mei 2013 kunnen verzoeken voor bijdragen gedaan worden. Daartoe dient het betreffende formulier (via deze site vanaf 14 mei 2013 beschikbaar) ingevuld te worden en te worden gemaild naar steunstichting@regiohm.nl. Na ontvangst volgt een ontvangstbevestiging, binnen twee maanden na deze ontvangstbevestiging volgt een beslissing over een eventuele bijdrage. Dit formulier vind je hieronder, bij “Downloads”.

Beschikbaar bedrag voor 2024
Voor het jaar 2024 is een totaalbedrag van €5000 beschikbaar voor aanvragen.

Contact
Vragen over de steunstichting kun je per e-mail stellen aan het bestuur.

Q&A
Het aanvragen van een bijdrage van de steunstichting kan soms wat ingewikkeld zijn. Daarom hebben we een lijst met veel gestelde vragen gemaakt. Je leest de Q&A hier.

Verslagen van activiteiten
Verslagen van activiteiten welke een bijdrage ontvangen hebben:

Kijk hier voor het archief van de steunstichting.

Downloads

Nieuwsberichten over het steunfonds: