Scout it out ’21 Avatar

Vuur, water, aarde en lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen. Maar dat alles veranderde toen de vuurnatie aanviel… Jullie worden meegenomen in een verhaal met Aang, ...
Lees verder

Rijnland Waterchallenge

Tijdens de Rijnland Waterchallenge op dinsdag 29 juni dagen wij Generatie Z (20-25 jarigen) uit om met een eigen team te brainstormen en met concrete ideeën, concepten of oplossingen te ...
Lees verder

Jack van Beelen krijgt gouden Edelhert

Op 3 juni tijdens de eerste live admiraliteitsraad kwamen het landelijke en regio bestuur langs om Jack van Beelen een gouden Edelhert te geven. Jack kreeg het waarderingsteken voor zijn ...
Lees verder

Regioraad 2 juni en WBTR webinar

Woensdag 2 juni om 20:00 uur staat de Regioraad gepland. Bij deze willen wij jullie allen vragen om deze avond alvast te reserveren.Helaas zal het wederom géén gezellige avond op ...
Lees verder

Welpenactiviteiten Vergadering

Vergaderlink woensdag 17 februari 20:00 uur https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDNjNDNjN2UtZTY1YS00ZThkLTkzOTQtNzU5MzMzN2IxMmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a309e3a-87c1-4b2d-a6e8-d177bb5b51c5%22%2c%22Oid%22%3a%22957ccf77-beae-43b6-88df-e007c8852a3d%22%7d _______________________________________________________________________ Beste Welpenleiding, Wat een unieke en ook zware maanden hebben wij met z’n allen doorgemaakt. De geprikte datum voor het Regio Welpenavondspel ...
Lees verder

Trainingen 2021

We zijn weer van start en dat betekent ook dat we weer trainingen aanbieden. De trainingen zijn 's avonds van 20.30 tot 21.30 uur online. Schrijf je snel via de ...
Lees verder