ANBI

logo_anbi

Regio Hollands Midden is door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en maakt deel uit van de groepsbeschikking van Scouting Nederland.
Deze groepsbeschikking is hier in te zien.

De verstrekking van informatie door de overheid erkend ANBI-instellingen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s.
In het kader hiervan publiceren wij de volgende gegevens:

Weergave van de officiële naam: Stichting Scouting Regio Hollands Midden
Weergave van de publiek bekende naam:scouting regio Hollands Midden / RHM
KVK en/of RSIN nummer:fiscaal nummer: 8085.85.265
Postadres / telefoonnummer / mailadres:het postadres, telefoonnummers en mailadressen zijn te lezen op de pagina: contact
Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:zie hiervoor de pagina: regio
De hoofdlijnen van het actuële beleidsplan;
 • RHM regio vormt een schakel tussen de groepen en Scouting Nederland
 • hoofdtaken vormen:
  • de organisatie van
   • de regionale activiteiten,
   • deskundigheidsbevoordering,
   • groepsondersteuning.
  • het afvaardigen van een vertegenwoordiger naar de landelijke raad.
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:alle medewerkers van RHM zijn vrijwilligers. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders zijn te vinden op de pagina contact.
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:Een overzicht van de door RHM georganiseerde actviteiten is te vinden op de pagina activiteiten
De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling:Deze bestanden zijn hier te downloaden.
Dit betreft de de stukken over 2019.
Om deze bestanden te bekijken is het noodzakelijk om het bestand “uit te pakken”. Dit kan o.a. met behulp van het gratis programma: 7-Zip.