ANBI

ANBI

Scouting Regio Hollands Midden is door de Belastingdienst aangemerkt als een “ANBI-stichting”. Dit betekent dat giften en schenkingen aan de stichting voor de schenker belastingtechnisch aftrekbaar zijn.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende instellingen. Vanaf januari 2014 zijn er nieuwe regels van toepassing voor ANBI stichtingen. Daarom hebben we deze informatiepagina ook opgezet.

Gegevens Scouting Regio Hollands Midden

De scouting Regio Hollands Midden is een ANBI-stichting. De regio loopt van Wassenaar tot Hillegom en van Noordwijk tot en met Boskoop. Het waterwerk van de Admiraliteit Regio 4 valt exact over hetzelfde gebied als de regio. De Regio bestaat uit zo’n 25 landgroepen en 20 watergroepen.

KvK-nummer

KVK-nummer Stichting Scouting Regio Hollands Midden: 28084507

Bankrekening

De bankrekening van de stichting is: NL63 INGB 0002 4913 98 Stichting Scouting regio Hollands Midden.

Doelstellingen

NTB

Het beleidsplan van onze stichting

De regio zorgt voor:

  • begeleiding en ondersteuning van de groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
  • het organiseren van noodzakelijke en gewenste deskundigheidsontwikkeling binnen de regio,
  • organisatie van activiteiten voor de jeugdleden in de regio,
  • bevorderen van contacten en uitwisselingen tussen groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
  • deelnemen vanuit de regio aan landelijke overleggen,
  • behartigen van de belangen van de groeps- en kringverenigingen in de regio naar derden,
  • de organisatie van de verkiezing van een lid van de landelijke raad en zijn plaatsvervanger.

Dit werk voor de verenigingen in de Regio gebeurt door enthousiaste vrijwilligers, die vaak ook nog bij een groep of andere Scoutingonderdelen actief zijn.

Beloningsbeleid

Alle betrokkenen werken pro Deo.
In uitzonderingsgevallen leveren wij een bijdrage in de reiskosten van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten.