STER-besturen begint weer!

Op 21 november is de eerste bijeenkomst voor de STER-besturen bijeenkomsten. Tijdens de avonden gaan besturen met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en bestuurlijke vraagstukken bekijken. Thema’s die we bespreken communicatie, taakverdeling binnen het bestuur, hoe betrek je leden, hoe werf je vrijwilligers, hoe zit het met financiën, ouderparticipatie, moeilijkheden binnen de groep. Alles waar je tegen aanloopt als bestuurslid kunnen we bespreken.

Op zo’n avond gaan we het gesprek aan, er is veel interactie en een actieve werkhouding. Samen kijken we met de besturen hoe we het beste zaken kunnen aanvliegen. We kijken naar de behoeftes van de besturen en zo geven we de avond vorm. Tijdens de avond hoeft niet het hele bestuur aanwezig te zijn, een paar mensen is ook prima. De andere data plannen we in overleg met de groepen, het gaat om 3 bijeenkomsten in totaal. Wil je mee doen? Neem dan contact op met bestuursondersteuning@regiohm.nl. Er zijn nog een paar plekjes, dus wees snel!