Aanvraagmogelijkheid bijdrage steunstichting voor 2020 is gestart

Zoals wellicht bekend, heeft de Regio Hollands Midden enkele jaren geleden een Fonds opgericht, de Steunstichting scouting regio Hollands Midden. De groepen vanuit de regio kunnen bij dit fonds een aanvraag doen voor financiële bijdrage voor activiteiten. Deze activiteiten dienen scouting te promoten, de aanschaf van materialen valt buiten de criteria.

De criteria lees je hier. Het aanvraagformulier vind je hier onderaan de pagina.

Voor het jaar 2020 is een totaalbedrag van €5000 beschikbaar. Per groep kan daarvan 10% per aanvraag verkregen worden, met meerdere groepen tezamen 25% per aanvraag.

Aanvragen kunnen ingediend worden bij het bestuur van de Steunstichting: op deze pagina: Regio Hollands Midden – Steunstichting is een aanvraagformulier en het reglement beschikbaar.

Op een aanvraag volgt een ontvangstbevestiging per email. Binnen twee maanden na deze ontvangstbevestiging volgt een beslissing over een eventuele bijdrage.